Skip to content

Обробка персональних даних

Персональні дані.

Оформляя Заказ на Cайте totalfit.com.ua и/или проставляя галочку в соответствующем поле на сайте totalfit.com.ua перед заполнением своих персональных данных, Пользователь дает свое согласие Администрации на сбор и обработку (накопление, хранение, адаптирование, возобновление, использование, распространение, обезличивание и уничтожение) указанных им данных, а именно:

  1. прізвище ім’я по батькові;
  2. електронна пошта;
  3. номер телефону;
  4. адреса;
  5. інші дані з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень;

а також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА», іншим транспортно-експедиторським та кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд «TOTALFIT». Це положення діє без обмеження терміну дії.

Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.

Власником наданих Користувачем персональних даних є «TOTALFIT», місцезнаходження: 61082 Україна, м. Харків, просп. Московський, 199б. База персональних даних “Клієнти” знаходиться за адресою “TOTALFIT”: 61082 Україна м. Харків, просп. Московський, 199б.

Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти мотивовану вимогу щодо зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних; вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичного оброблення персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має йому правові наслідки.